Facts om åndedrættet


 • En optimal vejrtrækning styres af  mellemgulvsmusklen, der fungerer som et stempel, der kører op og ned og dermed suger luften ind og ud.  Maven udvides ved indånding og slappes af ved udåndending. Det er således ikke skuldrer og bryst, som skal sørge for vejrtrækningen, men mellemgulvsmusklen.

 • Når du trækker vejret optimalt, masseres  og stimuleres dine indre organer, lymfesystemet samt led og bindevæv

 • Et optimalt åndedræt  skal kunne mærkes 360 grader i kroppen. Ribbenene udvides på både forside, siderne og på bagsiden.

 • Det er i bunden af lungerne den største iltudskiftning sker. Derfor efterstræbes det dybe åndedræt.

 • Et dybt åndedræt betyder således ikke en stor luftmængde i lungerne, men at luften kommer ned i bunden af lungerne.
 • Åndedrættet er direkte koblet til vores nervesystem.

 • Det autonome nervesytem består af to dele - det parasympatiske, som bl.a. styrer hvile og fordøjelse (rest and digest) og det sympatiske, som styrer aktivitet og ydeevne (fight, flight)

 • Det parasympatiske nervesystem aktiveres, når vi trækker vejret gennem næsen. Vi kan således berolige vores nervesystem blot ved at lave dybe vejrtrækninger gennem næsen.

 • Det sympatiske nervesystem påvirkes når vi trækker vejret gennem munden. Det vil sige at mundånder vi ubevidst, fx når vi sover, er vores nervesystem  konstant en lille smule i fight/flight tilstanden.

 • Bruger vi fortrinsvis skuldre og øverste bryst til at trække vejret med,  aktiveres det sympatiske nervesystem og man vil  kunne opleve  spændinger i hals, nakke og lænd.
 • Når vi bliver pressede  aktiveres det sympatiske nervesystem (fight/flight) og mængden af cortisol og adrenalin i vores sytem øges. Det er smart for så kan vi yde mere. Men bliver det en konstant tilstand kan det føre til stress og overbelastning, hvilket gør os syge.

 • Indåndingen sørger for ilt til cellerne. Har cellerne ikke den fornødne mængde ilt, fungerer de ikke optimalt. Det vil sige de kan ikke lave deres arbejde ordentligt, hvilket vil påvirkes vores generelle sundhedstilstand. 

 • Udåndingen udrenser og sørger for udvekslingen mellem ilt og CO2 i cellerne. Har vi et åndedræt med meget korte udåndinger får kroppen ikke mulighed for at sørge for denne udveksling mellem ilt og  CO2.  Der er ilt, men det udnyttes ikke optimalt. 

 • CO2 indholdet udvaskes, når vi ikke ånder helt ud. Man kan kalde det en skjult hyperventilation.  En person med en skjult hyperventilation vil virke stakåndet.

 • Ved et optimalt åndedræt trækker vi vejret 6-12 gange/minut i afslappet tilstand

 • En indånding indeholder ca 1/2 l luft 


BODY | STORY

Ane Friis - Tlf. 28 15 57 54 -  ane@bodystory.dk