Om rytmerne

Mere om rytmerne

"The fastets way to still the mind is to move the body"

Gabrielle Roth

Strukturen i dansen

Dansen er bygget op over rytmerne; Flydende, staccato, kaos, lyrisk og stilhed. De afløser hinanden i en flydende overgang og former i energi og tempo en bølge, hvis  længde kan varierer og gentages alt efter sammenhængen .    Denne struktur kaldes "the map".

 

 

Flydende

En bølge starter i den flydende rytme med opmærksomhed på åndedræt og fødder.  Lytte til kroppen, hvordan har jeg det i dag? Bevægelseserne er karakteriseret af bløde, runde, uendelige bevægelser, som blødgør kroppen. Intensionen er at være opmærksom  og modtagende  . Når vi er i flow, oplever vi ingen anstrengelse og er modtagelige for forandringer.

 

 

Staccato

Energien bygger op i staccato, hvor intensionen er fokus og udtryk. Bevægelserne udspringer fra hofter og hjerte og kommer indefra og ud. De karakteriseres af lige linier, start og stop, kanter og klare udtryk. At være i staccato er at være "warrior of the heart". At kunne stå ved sig selv - også sammen med andre. Når vi er i staccato er vi handlekraftige og gør det, som er vigtig for os.

 

 

Kaos

I kaos topper energien. Her handler det om at give slip, løsne spændinger og ryste det af, som står i vejen. Målet er at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Slippe tanker og gamle handlemønstrer, så vejrtrækning og liv igen kan flyde frit. Energiniveauet er ofte højt, men også  bløde  rystelser af kroppen kan virke  transformerende. Når vi kan navigere i kaos opstår kreativitet, og vi kan se nye muligheder.

 

 

Lyrisk

Når vi har givet slip og skabt plads, opstår der ofte en følelse af lethed. Intensionen er at bevæge sig uden anstrengelse, åbne vi op for hjertet og det omkring os. Give plads til at integrere nyt. Man kan  både opleve glæde, men også at blive dybt rørt.   I dansen kan det vise sig som repetitioner, lette bevægelser, hvirvlende kroppe, arme og fingre der bevæger sig som grene i vinden. En følelse af at blive danset i stedet for at danse.

 

 

Stilhed

I stilhed er vi med det der er - en meditativ tilstand uden tanker. Intensionen er at være tom. Bevægelserne bliver langsomme, som at bevæge sig i vand eller honning.  Ånderæt og krop bliver et - man bliver sit åndedræt. En meditation i bevægelse.   

 

BODY | STORY

Ane Friis - Tlf. 28 15 57 54 -  ane@bodystory.dk