Åndedrætstræning

HVORFOR TRÆNE SIT ÅNDEDRÆT?

Åndedrættet er forbundet til en masse processer i vores krop, og er derfor kroppens eget redskab til at opretholde balance. Som udgangspunkt er åndedrættet autonomt og tilpasser sig konstant de situationer, vi befinder os i.  


Problemerne opstår, når vi reagerer på travlhed, stress, angst, kriser og smerter ved at trække vejret overfladisk, for hurtigt eller gennem munden. 

Bliver det en varig tilstand, bliver åndedrætsmusklen og brystkassen usmidige. Vores celler får ikke den nødvendige ilt, hvilket det resulterer i ubalancer og spændinger.

Når vi får opløst spændinger i bindevævet og åndedrættet kan flyde frit, er vi bedre i stand til at udnytte ilten, hvilket gavner vores velbefindende. 


Åndedrættet er også nøglen til nuet. Når der er ro på vores nervesystem, er vi bedre i stand til agere hensigtsmæssigt på det vi møder i en omskiftelig verden

Bevidst vejrtrækning handler derfor ikke om at trække vejret MERE, men at gøre det BEDRE.HVORDAN FOREGÅR DET?

​Jeg arbejder med åndedrættet på måder som aktiverer 'ro-sysytemet'. Træningen kan være 1:1 eller på små hold. Gennem simple øvelser, forbinder vi det dybe åndedræt med blide bevægelser, som er nemme at udføre. 

Lige for tiden har jeg ikke udbudt nogle åndedrætsworkshops, men du er altid velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker et arrangement med fokus på bevidst åndedræt.

At gå til bevidst åndedræt har bevirket nogle fysiske og men-tale “sidegevinster”. Fx er min mave meget mere følsom for hvad jeg putter i den. Sam-tidig mærker jeg, at jeg ikke finder mig i  hvad som helst mere.... er blevet bedre til at sige fra.


MARIANNE ZOFFMANN

I hele mit stressforløb, hvor jeg har prøvet en del forskel-lige metoder til afslapning, har vejrtrækningsøvelserne været det allerbedst værktøj for mig. Jeg bruger dem flere gange hver dag. Både som en lille fokuspause på arbejdet og derhjemme i længere sessioner. Jeg vil anbefale dig og metoden til kolleger og andre der mangler værktøjer.  


ANNE STOUGAARD

Jeg deltager i åndedræts-træning for at finde ro, ba-lance og nærvær til min travle krop. Kurset har givet mig en måde at få det bedste ud af mit åndedræt. Jeg bruger dagligt disse teknikker. Meget simpelt, til lige at huske at få mig selv med. Det har i den grad hjulpet mig effektivt.


TINA HANSEN

Inhale the good shit

Exhale the bullshit 

Nogle døre åbnes bedst indefra,

åndedrættet kan være nøglen.

unsplash